B1-Flöde och tryck

B1-Flöde och Tryck

Marknadens mest kvalificerade mätpunkt?
Mätning när den är som enklast – ett smidigt alternativ för att snabbt hitta läckor, även i rundmatningsnät.
Med B1-Flöde och Tryck (B1-FoT) så är det lika enkelt att installera en flödesmätare och tryckgivare som en vanlig ventil – och bygglängden är densamma.
B1-FoT är en patenterad lösning som bygger på Brimer/Brimark B1 ventilsystemet och möjliggör framtida åtkomst till alla slitagedelar.
B1-FoT använder sig av en magnetiskt induktiv mätare i ett ventilbröst för att minimera instick i vattenledningsnätet samtidigt som tryck och flöde enkelt kan avläsas närsomhelst via internet (eller på plats med display* vid behov)
Flödesmätaren använder GSM och batteridrift för att göra valet var flödesmätarna skall sitta till DITT VAL.
*flödesdisplay för B1-FoT kommer under 2019 och köps separat


PRODUKTINFORMATION

B1-FoT (Flöde o Tryck)PRODUKTDOKUMENT