Hur hanterar vi personuppgifter

Anledning

Självklart ska du kunna känna dig trygg med att vi hanterar dina personuppgifter korrekt. Vi följer den nya lagen om personuppgiftshantering GDPR både för vår interna och externa hantering.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Varför

Vi använder dina uppgifter enbart för speciella och uttryckligen angivna ändamål.
Vi försöker alltid att minimera sparandet av integritetskänsliga uppgifter.

I vissa fall behöver vi dina uppgifter för att avtal ska kunna skrivas och ev. för undersökningar.

Ett annat ändamål är exempelvis den marknadsföring som sker direkt till dig, alternativt vid uppföljningar för garantier eller vid nya produkter där tätare uppföljning kan behövas för utvecklingssyften. Även information vid ev. återkallelser eller i de fall där uppdateringar av produkter kan behövas .

Du har rätten/möjligheten att motsätta dig vår användning av dina uppgifter för marknadsföring – något du får information om vid första tillfället hur du går tillväga för att motsätta dig..

3. Rutiner

Personuppgifter som behandlas är i första hand

 • Namn (för och efter)
 • Postadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Uppgifter som du frivilligt delar med dig av via formulär eller annat medgivande, samt ev. självpublicerat innehåll

Var kommer uppgifterna ifrån?

Ditt samtycke inhämtas innan vi börjar behandla dina uppgifter och du har när som helst rätt att återkalla detta. Då kommer vi att sluta behandla dina uppgifter samt avstå från att inhämta nya om det inte krävs av oss för att fullgöra skyldigheter enligt lagar eller avtal.

När du ingår ett avtal med oss samtycker du att vi behandlar dina uppgifter.

 

Vi kan också få tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • De uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • De uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • De uppgifter som vi får när du anlitar oss eller någon av våra medarbetare
 • De uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och utskick
 • De uppgifter som vi erhåller från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du svarar på formulär, undersökningar och speciella dokument såsom garantier och undersökningar.

Hur informeras du?

Första gången vi samlar in dina uppgifter får du information om hur vi tagit del av dem
, vad vi förväntas använda dem till och vilka rättigheter du har enligt lagstiftningen och hur du vid behov använder dessa.

Du får även information om vart du skall vända dig för att få reda på mer om vilken information vi lagrar om dig. Har du några frågor om vilka uppgifter vi lagrar, vad de är tänkta att användas, till, om du vill att vi uppdaterar eller raderar uppgifter eller har frågor gällande vår hantering av dessa går det bra att kontakta oss på info@brimer.com.

Behandlas dina personuppgifter på ett korrekt sätt?

Självklart anstränger vi oss för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personal hos oss som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha åtkomst till dem.

Uppgifterna sparas endast så länge som anledningen till deras insamlande kräver.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.

Personuppgifter till tredje part?

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har givit samtycke till det eller om det krävs enligt lagar eller avtal.
Om möjligt skyddar vi då dina uppgifter genom sekretessavtal.

Ansvar

BRIMER AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.