F2 – flödesbegränsning

F2

Flödesbegränsningsstation F2 är Brimers unika mönsterskyddade OCH patenterade lösning för att begränsa flöden på dagvatten mm. där det krävs.

Med enkelt utbytbara flödesspadar och med hjälp av Brimers patenterade BM3901 verktygssats så kan flöde enkelt anpassas efter behov – från markplan.

Exempel på användningsområden är för dagvatten, ex vid magasin mm. kan enkelt begränsa flödet ut i systemen och undvika översvämmade stamnät och gator.

Andra användningsområden är ex. som enklare avstängning åt vattendrag/dammar.


PRODUKTINFORMATION

Finns från D400 brunn till D2000 med spadar i storlekar från DN50 till DN600
Bräddningsfunktioner, vattenlås, filterkorgar är några av tillbehören/tillvalen.

Valet kan göras från standardspadar eller så kan man få customflöden om man kontaktar oss och vi gör uträkningarna.PRODUKTDOKUMENT