Solceller

Som en del för att minska vår miljöpåverkan har nu steg 1 av vår solcellsanläggning färdigställts och börjat leverera el.

När våra anläggningar är färdiga räknar vi med att bli en av OSBY kommuns största (om inte den största) producenten av lokal solel.