Om företaget

Historia

Brimer grundades 1994 av Thomas Sjöberg för att utveckla och producera renoveringsbara ventiler och brunnar för framförallt nedgrävda dricksvattennät.
Brimer är ett helägt familjeföretag med huvudsäte i OSBY, i nordöstra Skåne.
Milstolpar
1997 patenterades första lösningen, den då kallade BRIMARK.
Under följande år utvecklades ett flertal produkter och ytterligare ett omfattande patent tillkom som möjliggjorde byten av servisventiler, vattenmätare mm.
Tidigt 2000 tal tillkom patent för samförläggning av vatten och kommunikationskanalisation
2004-2005 tillkom kompletta flödesmätarstationer med batteridrift och GSM logger till standardsortimentet
2014 Utökades produktionskapaciteten med ny monteringshall på 800+ m2
2016 Utvecklades och driftsattes marknadens modernaste håltagningssystem för brunnar
Flera uppdateringar gjordes till toppmoderna marknadsledande och effektiva lösningar för brunnsbyggnation
2017 tillkom mönsterskydd på dagvattenlösningar
2018 Utökades lagerkapaciteten med ny modern lagerhall på 800+ m2
Idag producerar och utvecklar BRIMER med systerföretag och ett flertal samarbetspartners brunnar och ventiler
för markförläggning med den gemensamma nämnaren att antalet uppgrävningar skall minskas.


Stefan Sjöberg

VD

Vår affärsidé

Brimer ska vara i framkant för utveckling, produktion och distribution med unika lösningar för vattenlogistik med fokus på långsiktig hållbarhet och hög kvalitet