RBX – flödesbegränsning

F2 - RBX flödesbegränsning

RBX kallas vår unika mönsterskyddade och patenterade F2 lösning lösning för att begränsa flöden på dagvatten i ex. samhällen. Brunnen är hjärtat/styrningen till system med kassetter, dammar eller luftiga förstärkningslager. Med enkelt utbytbara flödesspadar och med hjälp av Brimers patenterade BM3901 verktygssats så kan flöde enkelt anpassas efter behov – från markplan.

Brunnen används över hela landet och finns som standard i D600 med specialbetäckning för enkel installation.


Normal installation av RBX brunnarna är ex. i sk. naturöar i gatubilden eller i anslutning till dem för att ställa utflödet från dessa.


Tillbehör till systemet som vi tillverkar är bland annat dunstningskar i cortenstål, sk. sandfångskar i ett standardsortiment (tillverkas i Sverige), byglar för montering i nivåer med kantsten och genomföringsplåtar om man vill gå igenom kantstenen . Vi har även inloppsbetäckningar med förtagna hål för att förenkla installationen.
Alla våra cortenstålsprodukter i standardsortimentet är godkända accepteras enligt byggvarubedömningen, se längst ned på sidan.PRODUKTINFORMATION

RBX standardbrunn är D600 med två olika topplösningar, specialbetäckning med galler (3 delad, sk. TG) eller kupolsil galler(sk. SG). De vanliga standardhöjderna är 1600mm och 2300 mm plus topplösning.

RBX-light finns i D400 men har ej möjlighet till fullbräddning eller upplyftningsbar skyddsbur till F2 spaden.


Tillvalen.
Valet kan göras från standardspadar eller så kan man få customflöden om man kontaktar oss och vi gör uträkningarna och vid önskemål, även flödestester.PRODUKTDOKUMENT
Våra CSM corten-ståls lösningar är godkända enligt Byggvarubedömningen och innehar statusen "accepteras"
www.byggvarubedömningen.se