B2 – servisventiler

system B2 tar avstängningarna in i 2000 talet

B2 - marknadens bästa lösningar för servisventiler

Genom vår patenterade lösning är trasiga spindelstänger och icke fungerande servisventiler ett minne blott.

Genom sin unika konstruktion kan B2 servisventil bytas ner till 6 meters djup utan att lossa några bultar.


PRODUKTINFORMATION
PRODUKTDOKUMENT