RVB-3 – Regnvattenbrunn 3m3

Använd regnvattnet för att vattna i sommar

RVB-3

Regnvattenbrunn 3 m3

En helautomatisk lösning för att utnyttja regnvatten från ex. takytor maximalt till bevattning av gräsmattor, blomsterland mm.

Lågbyggd konstruktion gör lösningen lämplig på de flesta platser Sverige.

Brunnen grävs ned mellan grovrensat takvatten/ytvatten och ex. kommunal dagvattenledning och ger en buffert på några kubikmeter vatten för ex. bevattningsändamål.
Överflödigt vatten bräddar ut på kommunal dagvattenledning eller till lämplig mottagningsanläggning t ex. stenkista eller kassettsystem.

I brunnen sitter finmaskigt rostfritt filter samt automatik för utflöde samt pump med snabbkoppling för enkel demontering vid underhåll eller annan tillsyn.

Utgående ledning (DY32 PE) kopplar man enkelt mot ex. ”gardenakoppling” eller kran och pumpen startar automatiskt vid uttag.

Brunnen är förberedd med uttag för ledningsdränering för den utgående ledningen, ex. inför vintersäsong.

Denna brunn är ett absolut måste för miljövänner som vill spara på vårt dyrbara dricksvatten. Kan även göras i större konfigurationer.


PRODUKT INFORMATION
PRODUKT DOKUMENT